Nahrávám...
Aktualizuji zobrazený obsah
  Hledat
  Logo firmy (zobrazí úvodní stránku)
  Porovnat Košík

  Vrácení zboží

  Odstoupení od kupní smlouvy

  Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy ke stažení zde.

  K odstoupení od kupní smlouvy je třeba vůle kupujícího. Za projev vůle se považuje zaslání zakoupeného zboží na adresu:

  MaDe, spol. s r.o., Pratecká 868/10b, 620 00 Brno-Tuřany

  • Zboží lze vrátit ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni uzavření smlouvy a v případě uzavření smlouvy kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty 
  • Zboží pečlivě zabalte, aby nedošlo k poškození při přepravě a odešlete přepravní službou na adresu společnosti 
  • Ke zboží přiložte vyplněný formulář odstoupení od kupní smlouvy
  • Zboží musí být vráceno v originálním obalu a nepoškozené
  • Vyplněný formulář můžete zaslat také na eshop@madehracky.cz
  • Finanční částka za vrácené zboží je zákazníkovi vyplacena po navrácení zboží na adresu prodávajícího
  • Náklady na vrácení zboží hradí, v případě odstoupení od kupní smlouvy, kupující a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou
  • Pokud zákazník vrací produkt, ke kterému byl v akci připojen dárek zdarma, tento dárek se vrací spolu s vráceným produktem
  • V případě, že vracíte zboží nakoupené v rámci své podnikatelské či obchodní činnosti (nakupujete na své IČ, které je uvedeno na nákupním dokladu), právo na odstoupení od kupní smlouvy tím nevzniká.

  Vrácené zboží nezasílejte na dobírku, nebude přijato.

  Poučení o možnosti odstoupení od kupní smlouvy

  1. Možnost odstoupení od kupní smlouvy

  1.1 Do 14 dnů máte právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu.


  1.2 Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů
  ode dne následujícího po dni uzavření smlouvy a v případě uzavření smlouvy kdy
  Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží.


  1.3 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od kupní
  smlouvy informovat společnost MaDe, spol. s r.o., se sídlem Pratecká 868/10b,
  620 00 Brno, IČO : 18824978, formou jednostranného právního jednání (například
  dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, nebo faxem). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.


  1.4 Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

  2. Důsledky odstoupení od smlouvy


  2.1 Pokud odstoupíte od kupní  smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od kupní smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady. Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.


  2.2 Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží. Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.


  2.3 Pokud jste požádal(a), aby poskytování služeb začalo během lhůty pro odstoupení od smlouvy, zaplatíte nám částku úměrnou rozsahu poskytnutých služeb do doby, kdy jste nás informoval(a) o odstoupení od smlouvy, a to v porovnání s celkovým rozsahem služeb stanoveným ve smlouvě.

  Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy ke stažení zde.